Dr.sc. Mirko Marušić - Edukacija

Napisao/la Mirko Marušić on .

Indeks Članka

Datum (od-do):

Diplomirao: 1996. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu.

Diplomski rad: "Ja - harmonički oscilator najtemeljniji od svih".

Mentor: prof. dr. sc. Srećko Kilić

 

Magistrirao: 2007. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu.

Magistarski rad: "Uvođenje novih znanstvenih spoznaja u srednjoškolsku nastavu fizike".

Mentor: prof. dr. sc. Ivica Puljak  (FESB – Split)

 

Doktorirao: 2013. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu.

Doktorska disertacija: "Različiti efekti dvaju pristupa didaktičkom dizajniranju dodatnih učeničkih aktivnosti u gimnazijskoj nastavi fizike".

Mentor: prof. dr. sc. Josip Sliško (Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla, Puebla, México)

Akademski stupanj: