Prof. dr. sc. Marina Trgo

Indeks Članka

Datum (od-do): Prosinac 2003.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema: Studij vezanja cinkovih iona na prirodnom zeolitu klinoptilolitu

Akademski stupanj: Doktor tehničkih znanosti iz područja kemijskog inženjerstva