Prof.dr.sc. Igor Jerković - Nastava

Napisao/la Igor Jerković on .

Indeks Članka

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJA: Organska kemija I i II

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJA: Kemija i tehnologija aromatičnog bilja i Kemija aroma

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: Kemija i tehnologija aromatičnog bilja

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJA: Organska kemija I i II i Farmakognozija