prof.dr.sc. Branka Andričić - Edukacija

Napisao/la Branka Andričić on .

Indeks Članka

Datum (od-do):2001.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Studij termooksidacijske razgradnje mješavina PVC+MMBS

Akademski stupanj: Dr. sc.

 

Datum (od-do):1995.

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Toplinska razgradnja mješavina poli(vinil-klorid)/poli(metilmetakrilat-butadien-stiren)

Akademski stupanj: Mr. sc.

 

Datum (od-do):1989.

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Toplinska svojstva poli(vinil-klorida) različitih K-vrijednosti

Akademski stupanj: dipl. ing.