II. parcijalni testovi iz Analitičke kemije PKT+PPT+SS-ZOM

Zavod za analitičku kemiju
Preddiplomski studij kemijske tehnologije
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
Preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala
Kolegij: Analitička kemija

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti da će II. parcijalni testovi iz kolegija Analitička kemija održati u prostorima Kemijsko-tehnološkog fakulteta prema sljedećem rasporedu:
  • II: parcijalni test teorijske građe u ponedjeljak 8. lipnja 2020.
  • II: parcijalni test seminarske građe u ponedjeljak 15. lipnja 2020.
Studenti će biti pravovremeno obavješteni o vremenu i mjestu pisanja parcijalnih testova.


Split, 27. svibnja 2020.                                                                Predmetni nastavnik:
                                                                                                 izv. prof. dr.sc. Ante Prkić, v.r.