OBAVIJEST 403

MATERIJALI DO KOJIH STE ŽELJELI DOĆI NAMJENJENI SU REGISTRIRANIM KORISNICIMA!!!
Pravo na registraciju: Pravo na registraciju na stranice Kemijsko-tehnološkog fakulteta imaju, pored djelatnika, SVI studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta. Registracija se obavlja online prijavom zahtjeva za registraciju.