Raspored izvođenja vježbe Potenciometrijska taložna titracija iz kolegija Analitička kemija PKT+PPT

Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu
Zavod za analitičku kemiju
Kolegij: Analitička kemija – Sveučilišni studij kemijske tehnologije
            Analitička kemija – Sveučilišni studij prehrambene tehnologije

OBAVIJEST
            Vježba Potenciometrijska taložna titracija smjese halogenida održat će se u laboratoriju Zavoda za analitičku kemiju u Kaštel Sućurcu 22. i 24. svibnja 2017. prema sljedećem rasporedu:

                                    22. svibnja 2017. u 8.30:                                                     22. svibnja 2017. u 10.30:

Skupina "C"

Skupina "D"

Skupina "F"

Skupina "G"

Bulica Karla

Mišković Mirna

Dragićević Slaven

Kruljac Sara

Danese Ella

Penava Ivana

Fejzić Begzada

Mateljak Karmen

Džepina Matea

Radoš Ante

Ferlin Lana

Medaković Damjan

Filipović Petra

Šimunović Katarina

Gobin Valentino

Midenjak Ana

Galov Petra

Uremović Ivana

Graber Tina

Miošić Matea

Gospić Ana Maria

Zečić Ela

Grubiša Paula

Odžak Ana

Gović Mia

Mišković Mirna

Jozić Ana

Pavlović Leonardo

Ivković Antea

Faragó Emma

Karamatić Karmela

 
Marjan Nikolina

Franić Maro

Knežević Gabriela

 
  Horozović Melinda

Dragićević Slaven

 


 

                                24. svibnja 2017. u 8.30:                                                            24. svibnja 2017. u 10.30:

Skupina "A"

Skupina "B"

Skupina "E"

Skupina "H"

Antolović Nikolina

Periša Karmen

Baković Marina

Pedić Katarina

Bulaš Natalija

Podgornik Paula

Barišić Klara

Penić Matea

Bumbak Josipa

Pojer Đurđica

Bjelobrk Ivona

Perić Marijan

Divić Josipa

Popadić Elena

Buterin Šime

Prpić Toni

Gabre Petra

Punda Kristina

Curić Marinela

Ramljak Mia

Glavinić Josipa

Rašić Tonka Mirjana

Čatlak Luka

Rogošić Ana

Kukoleča Martina

Rogulj Ivan

Dominiković Paula

Roković Ivana

Mijoč Domagoj

Sekelez Dobrila

Kapić Rubina

Samaržija Mirna

Mimica Nina

Sinković Matej

Katinić Tanita

 
Naletilić Iva

Sinovčić Danica

Matić Matea

 
Mijoč Domagoj

Stvorić Martina

   
  Živalj Matea

   
 


 

                    24. svibnja 2017. u 12.00:

Skupina "I"

Skupina "R"-„razlikovna godina“

Surić Martina Alviž Eugen
Šapit Mia Bukvić Antonia
Šarić Josipa Drakulić Slavica
Šebalj Nikola Grbavac Marijana
Šetka Ivana Hibić-Burtina Leonora
Šućurović Verena Jelavić – Šako Maša
Tomić Magdalena Konjevoda Andrej
Toromanović Elena Mišković Ana
Udovičić Antonella Šošić Matea
Varenina Ivan Trupina Mateja
  Vučković Ana

Split, 18. svibnja 2016.                                                              Predmetni nastavnik:
                                                                                                  Doc. dr. sc. Ante Prkić