Matematika 1_rok 13.7.2017._obavijesti


Rezultati
pismenog ispita održanog 13.7.2017. dani su na oglasnoj ploči (4. kat).
Zadaće se mogu pogledati 14.7.2017. od 13 do 14 sati.
Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 18.7.2017. u 10 sati u predavaonici E402.

Split, 14.7.2017.                                                                     Katedra za matematiku