Katedra za matematiku_obavijest o rezultatima


Rezultati pismenog ispita održanog 18.2.2019. bit će dani 21.2.2019. u 14:30 na oglasnoj ploči Katedre (4. kat).
 
Split, 20.2.2019.       Katedra za matematiku