"Mjerenje i vođenje procesa" - predavanja - PKT_KI

Predavanja iz predmeta "Mjerenje i vođenje procesa" održat će se 27.05.2019. (ponedjeljak) s početkom u 15.15 sati u predavaonici E402.

                                                                                                 Renato Stipišić, v. pred.