Rezultati_KTAB_17.6.2019.

Rezultati ispita iz premeta Kemija i tehnologija aromatičnog bilja održanog 17. 06. 2019. godine:

JMBAG

Postotak (%)

0011161674

30

0011161536

90

0011163684

98

                                                                             Prof. dr. sc. Igor Jerković