Matematika (1)_pismeni ispit 16.7.2019.

Pismeni ispit iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se 16.7.2019. (8:00 sati, predavaonica E402).
Potrebno je doći 10 minuta ranije i ponijeti indeks (iksicu).

15.7.2019.       Katedra za matematiku