Matematika (1)_pismeni ispit 16.9.2019.


Pismeni ispiti iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se 16.9.2019. u predavaonici E401 s početkom u 10:00 sati.

Split, 13.9.2019.       Katedra za matematiku