Kvantna kemija - dekanski rok

Ispiti iz Kvantne kemije održani u dekanskom roku 2019. su pozitivno ocijenjeni. MLL