Matematika 1 seminari_podsjetnik za studente grupa B1, B2, B3


Seminari iz kolegija Matematika 1 za studente grupa B1, B2 i B3 počinju u ponedjeljak 7.10.2019. popodne prema rasporedu (16:15 sati, predavaonica F402).

Split, 4.10.2019.       Katedra za matematiku