Matematika (1)_termin prvog parcijalnog testa


Prvi parcijalni test iz kolegija Matematika 1 i Matematika održat će se 7.12.2019. (subota). Ostale informacije bit će pravovremeno dane.

Split, 9.10.2019.       Katedra za matematiku