Matematika_predaja prve domaće zadaće

Predaja prve domaće zadaće iz kolegija Matematika (tj. prve demonstrature) održat će se u petak 11.10.2019. od 13 do 14 sati. Broj predavaonice bit će dan naknadno.

Split, 9.10.2019.       Katedra za matematiku