Matematika 1_raspored studenata grupe "S" po seminarskim grupama_dodatak

ponedjeljak   

8-11

ponedjeljak   

12-15

ponedjeljak

naizmjenično    

10-13 / 16-19

četvrtak

11-14

Perić M.

Capurso O.

   

Šumera M.

Kondža A.M.

   

Talijančić A.

Vasilj J.

   

Tominac K.

     
Split, 11.10.2019.                                                                                     Katedra za matematiku