OBAVIJEST - VJEŽBE IZ ORGANSKE KEMIJE 1

ORGANSKA KEMIJA I – LABORATORIJSKE VJEŽBE

O B A V I J E S T

        Vježbe (kao i kolokviji) za studente Preddiplomskog studija Kemije će se održavati utorkom popodne u 14:00h, te četvrtkom ujutro u 9:00h u laboratoriju F 503 (5.kat). Početak rada bit će u utorak 22.10.2019. (grupa A), te četvrtak 24.10.2019. (grupa 2).

Gradivo prvog kolokvija (str. 19- 30):

  1. Izolacija i čišćenje organskih spojeva

3.1. Prekristalizacija

3.1.1. Izvođenje prekristalizacije

3.1.2. Određivanje temperature taljenja

Na vježbe je potrebno donijeti: mantil, skriptu, malu bilježnicu, tekući detergent, krpu i papirnati ručnik, rukavice.

GRUPA A

GRUPA B

MARIJAN PERIĆ

DINA BADURINA

MAURICIA BOLFEK

MONIKA BEKAN

PATRIK MEŽNARIĆ

DORJA BORAS

HANNA PEĆAR

GLORIJA GOLUBIĆ

KLARA DUJMOVIĆ

NIKOLINA KLIŠANIN

JANA DUJMOVIĆ

DONNA BARTULOVIĆ

ANA LONČAR

PETRA ŠABAN

MARIJANA MEDVED

JURE VASILJ

BEGZADA FEJZIĆ

ANA MARIJA KONDŽA

DANIEL PEROŽIĆ

KATARINA TOMINAC

KATARINA USANOVIĆ

IVANA KARTELO

 

LUCIJA PERAN

Voditelji vježbi:
Tijana Stanić, mag.chem.