Matematika 1_seminari 18.11.2019.


Seminari iz kolegija Matematika 1 (asistentica A. Novaković, prof.) održat će se u ponedjeljak 18.11.2019. od 17 do 20 sati.

Split, 14.11.2019.       Katedra za matematiku