Matematika (1)_pismeni ispit 17.2.2020.


Pismeni ispit iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se 17.2.2020. s početkom u 12:00 sati prema rasporedu:

- amfiteatar A02 (studenti koji ponavljaju kolokvij iz Matematike, odnosno iz Matematike 1, te studenti koji pišu cjelovit ispit iz kolegija Matematika)

- predavaonica F402 (studenti koji pišu cjelovit ispit iz kolegija Matematika 1)


Split, 14.2.2020.       Katedra za matematiku