Matematika 2_termin drugog parcijalnog testa


Drugi parcijalni test iz kolegija Matematika 2 održat će se na Fakultetu u četvrtak 18.6.2020. Sve ostale obavijesti bit će dane pravovremeno.

29.5.2020.       Katedra za matematiku