Matematika 2_pismeni ispit 1.7.2020.


Pismeni ispit iz kolegija Matematika 2  održat će se u predavaonici E402 s početkom u 8:00 sati.

Split, 30.6.2020.       Katedra za matematiku