Kvantna kemija - termin ispita

Ispit iz Kvantne kemije održati će se 15.9.2020. u 11 sati u predavaonici E408. MLL