Matematika 1_usmeni ispit

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 17.9.2020. u predavaonici E402 s početkom u

- 10:00 sati za studente prvog slova prezimena od A do LJ,

 - 12:00 sati za studente prvog slova prezimena od M do Ž.

Split, 16.9.2020.       Katedra za matematiku