Vježbe iz Organske kemije I

ZAVOD ZA ORGANSKU KEMIJU

Predmet: Vježbe iz organske kemije 1

GRUPA  A

JMBAG

15.10.2020.

Vježba br 1

29.10.2020.

Vježba br 2

12.11.2020.

Vježba br 3 i 5

26.11.2020.

Vježba br 4

0011169095

       

0011170061

       

0011168899

       

0011164501

       

0011170147

       

0011169027

       

0011170584

       

0011169240

       

0011168883

       

0011169919

       

0125159867

       

GRUPA B

JMBAG

22.10.2020.

Vježba br 1

05.11.2020.

Vježba br 2

19.11.2020.

Vježba br 3 i 5

03.12.2020.

Vježba br 4

0011168836

       

0011169966

       

0178105727

       

0011170014

       

0011170607

       

0011165470

       

0011170126

       

0011168969

       

0011170040

       

0011168906

       

0011169992

       

0011168259

   

Vježba br 3

 

Vježbe se izvode u laboratoriju F503 i F504 četvrtkom u 8 i 30. Na vježbe treba ponijeti mantil, masku za lice, papirnate ubruse, skriptu, bilježnicu, kalkulator, rukavice.

Prije početka vježbi polaže se kolokvi. Tko ne položi kolokvij, ne može pristupiti vježbama.

Popis vježbi:

  1. PREKRISTALIZACIJA BENZOJEVE KISELINE (otapanje, obezbojenje, filtracija, kristalizacija i odsisavanje dobivenih kristala); ODREĐIVANJE TEMPERATURE TALJENJA BENZOJEVE KISELINE, DESTILACIJA ETANOLA I ODREĐIVANJE TEMPERATURE VRENJA                                                                                                                               
  2. DESTILACIJA S VODENOM PAROM, EKSTRAKCIJADestilacija eugenola s vodenom parom, isoljavanje destilata s NaCl, ekstrakcija s diklormetanom, otparavanje diklormetana jednostavnom destilacijom
  1. SINTEZA TERT-BUTILKLORIDA (nukleofilna supstitucija na zasićenom ugljikovom atomu- reakcija terc-butanola s HCl- Sn1 mehanizam, ispiranje halogenog alkana s NaHCO3, destilacija čistog tert-butilklorida
  1. SINTEZA BUTAN-2-ON-a (oksidacija sekundarnog alkohola butan-2-ol-a s NaOCl, uklanjanje viška oksidansa, uklanjanje vode frakcijskom destilacijom i izolacija butan-2-on-a jednostavnom destilacijom
  1. IDENTIFIKACIJA NEPOZNATOG ORGANSKOG SPOJA (kvalitativna elementarna analiza, dokazivanje fukncijskih skupina tekućih i krutih uzoraka)

Voditelj vježbi: Šmith Željka (smith@ktf-split.hr)