On-line seminari iz kolegija Matematika 1

Sve grupe slušaju seminare iz kolegija Matematika 1, u ponedjeljak  26.10. (večeras) od 17 do 20 h (ponovno upisani, PK, PKT-KI grupa A i B, PKT_ZO), bez obzira na dosadašnji raspored.
Uživo će slušati grupe PKT-KI-B  i PKT_ZO i to u Amfiteatru A02.
Svi ostali slušaju seminare on-line preko MT.
Na seminarima se priključuju na grupu Matematika 1 predavanja, na kojoj svi uobičajeno slušamo predavanja.