On-line seminari iz kolegija Matematika

Svi studenti smjera PPT koji slušaju seminar kod mr.sc. Branke Gotovac, v.pred., će umjesto uobičajenog rasporeda (srijedom od 15 do 18 h) slušati seminar danas,  26.10. (večeras) od 17 do 20.h
Seminar će biti održan on-line preko MT.
Molim studente da se na seminarima priključe na grupu Matematika 1 i Matematika predavanja, na koju su trenutno upisani.
Za sve dodatne upite studenti se mogu obratiti na mail doc.dr.sc. Sanji T. Spužević.
Napomena: Predavanje će biti održana prema stalnom rasporedu