PTE_rezultati

Obaviještavaju se studenti 2.godine preddiplomskih studija da su rezultati kolokvija seminarskih zadataka kao i ukupna ocjena iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni na internim web stranicama Zavoda za kemijsko inženjerstvo.
S.Mileta