"TEHNOLOŠKE OPERACIJE" - ZOM - rezultati kolokvija

Na I kolokviju za oslobađanje od ispita zadovoljila je Ivana Zelić. Teorijski dio polagat će se prema dogovoru s predmetnim nastavnikom.

                                                                                                          Renato Stipišić, v. pred.