Tehnološke op - _Jedinične op

Obaviješatavaju se studenti II. godina preddiplomskog  studija Kemijske tehnologije i preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije da će predavanja iz predmta Tehnološke operacijeJedinične operacije u zaštitii okoliša započeti u ponedjeljak, 1. 3. 2021., prema rasporedu predavanja. Zbog epidemioloških razloga predavanja će se održavati na daljinu preko MTeams platforme.
Izv. prof. dr. sc. M. Ćosić