Kvantna kemija - predavamja

Predavanje će se u ovom tjednu održati u redovitom terminu, u petak, 30.4.2021.
Početak u 10:30 sati. 
M. Lučić Lavčević