Obavijest - početak predavanja iz Kemije aroma

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Zavod za organsku kemiju

O B A V I J E S T

Predavanja iz predmeta Kemija aroma započet će 07. listopada 2014. (utorak) u 8,15h u vijećnici KTF-a. Nadoknada predavanja iz Kemije aroma od srijede 08. listopada 2014. (neradni dan) održati će se u četvrtak 09. listopada 2014. u vijećnici KTF-a od 14,15h do 17,00h.

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Obavijest - početak predavanja iz Organske kemije I

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Zavod za organsku kemiju

 O B A V I J E S T

Predavanja iz predmeta Organska kemija I započet će 09. listopada 2014. (četvrtak) u 8,15h u predavaonici br. 5.  U petak 10. listopada 2014. umjesto vježbi iz Organske kemije I održat će se predavanja iz Organske kemije I u vijećnici KTF-a od 8,15h do 11h.

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Obavijest za Analitičku kemiju stručni studij

KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET U SPLITU

ZAVOD ZA ANALITIČKU KEMIJU

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE 

KOLEGIJ: Analitička kemija 

OBAVIJEST

Obavještavaju se sljedeći studenti da hitno donesu indekse u sobu br. 10 u petak, 19. rujna 2014. u vremenu od 9.30 do 10.00 sati kod doc. dr. sc. Ante Prkića.

1.      Bukvić Antonia

2.      Ivandić Luka

3.      Mišković Ana

4.      Ratković Melani

5.      Šimić Josip

Split, 17. rujna 2014.                                                              Predmetni nastavnik

Izv. prof. dr.sc. Josipa Giljanović, v.r.

Sustav osiguravanja kvalitete na Kemijsko-tehnološkom fakultetu