Sustav osiguravanja kvalitete na Kemijsko-tehnološkom fakultetu

Napisao/la kvaliteta on .

ANKETA ZA STUDENTSKO VREDNOVANJE CJELOKUPNE RAZINE STUDIJA

Napisao/la kvaliteta on .

zaglavlje unist
PROVOĐENJE ANKETE ZA STUDENTSKO VREDNOVANJE CJELOKUPNE RAZINE STUDIJA


Upute studentima

Poštovane kolegice i kolege,

Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi i studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija.

Stoga Vas molimo da izdvojite 10-15 minuta vašeg vremena i pristupite ispunjavanju ankete.

Cilj postupka je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

Anketa će se provoditi od 1. lipnja do 31. listopada 2021. godine.

Anketa se provodi elektroničkim putem u obliku upitnika kojega je potrebno ispuniti, nakon obrane završnog/diplomskog rada. Djelatnici vaših referada, prilikom preuzimanja potvrde o završetku studija, dodjelit će vam i šifru s kojom pristupate ispunjavanju ankete. Na papiriću s šifrom nalazi se i web adresa na kojoj pristupate ispunjavanju ankete kao i QR kod za lakši pristup putem mobitela.

Anketu možete ispuniti putem web-a ili mobitela i od kuće ili bilo koje druge lokacije. Anketa je dobrovoljna.

Postupak se provodi na način da studenti pristupaju bazi podataka u Evasys-u, putem web preglednika Internet Explorera ili Mozilla Firefoxa ili putem mobilnog uređaja na sljedećem linku: http://evasys.unist.hr/evasys/online/. Potrebno je upisati zaporku koju ste prethodno dobili od anketara (službenika referade) i početi ispunjavati anketu. Na kraju ispunjene ankete potrebno je kliknuti Submit, nakon čega U redu.

Ako neku procjenu ne možete dati ili niste sigurni koji bi od ponuđenih odgovora odabrali, odaberite ponuđenu opciju „ne mogu procjeniti“.

Zahvaljujemo Vam na suradnji.

Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu
podnozje unist

dipl.inž. Ana Lisica

Napisao/la Dražan Jozić on .


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

dr.sc. Damir Barbir

Napisao/la Damir Barbir on .


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Prof.dr.sc. Pero Dabić

Napisao/la Pero Dabić on .


geek zombie 128Ime i prezime: Prof. dr. sc. Pero Dabić

Adresa: Teslina 10/V, 21000 Split

Telefon: 021 329-470

Fax: 021 329-461

E-mail: dabic@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


  1. Sinteza suvremenih nanostrukturiranih materijala taložnim, hidrotermalnim i sol-gel postupcima.
  2. Primjena EDXRF tehnike za kvantitativnu analizu materijala - razvoj novih metoda.
  3. Istraživanje hidratacijskih procesa anorganskih veziva  s ciljem dobivanja materijala  visoke čvrstoće, gustoće i trajnosti.

 


1. Barbir, Damir.
Studija utjecaja štetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanička svojstva cementnih kompozita / doktorska disertacija.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 03.07. 2013,, 240 str. Voditelj: Dabić, Pero.

2. Kovač, Marina.
Razvoj nove EDXRF metode za određivanje sadržaja olovo(II) oksida / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.10. 2012., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.

3. Moranduzzo, Bruno.
Sinteza suspenzije nanočestica željezovih oksida (Ferrofluida) iz vodenih otopina / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.10. 2012., 32 str. Voditelj: Dabić, Pero.

4. Šimunac, Mirjana.
Sinteza koloidnog srebra metodom niskog istosmjenog napona / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 02.10. 2012., 29 str. Voditelj: Dabić, Pero.

5. Validžić, Vesna.
Utjecaj vrste goriva na kvalitetu vapna / diplomski rad.
Split : Sveučilišni odjel za stručne studije, 21.09. 2012., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.

6. Bebić, Jelena.
Provodnost cementnih pasti uz dodatak olovo(II) kromata / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23. 09. 2011., 49 str. Voditelj: Dabić, Pero.

7. Garković, Iva.
Procjena prihvatljivog udjela amonijevog bikromata u sustavu cement -voda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.07. 2011., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.

8. Gregov Željka.
Utjecaj olovo(II) oksida na specifičnu provodnost cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki fakultet, 11.05. 2011., 31 str. Voditelj: Dabić, Pero.

9. Markota, Marija.
Određivanje prihvatljivog udjela olovo (II) oksida u cementu na osnovi podataka specifične provodnosti cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki, 02. 05. 2011., 44 str. Voditelj: Dabić, Pero.

10. Martinić-Cezar, Anita.
Određivanje prihvatljivog udjela olovo(II) kromata u cementu uz stalni dodatak 20 mas. % prirodnog zeolita / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 05. 10. 2011., 48 str. Voditelj: Dabić, Pero.

11. Matulović, Ksenija.
Određivanje specifične provodnosti cementnih pasti uz dodatak 20 mas. % prirodnog zeolita i različitih udjela amonijevog bikromata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki, 08. 07. 2011., 48 str. Voditelj: Dabić, Pero.

12. Mihovilović, Ana.
Određivanje prihvatljivog udjela smjese zeolitnog tufa i olovo(II) oksida u cementu na osnovi podataka o specifičnoj provodnosti kompozitnih cementnih pasta / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12. 07. 2011., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.

13. Peraga, Ivana.
Razvoj EDXRF metode za određivanje sastava magnezijevog oksida dobivenog iz morske vode taloženjem prirodnim dolomitom / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11. 04. 2011., 42 str. Voditelj: Dabić, Pero.

14. Vuljan, Anda.
Određivanje topline hidratacije cementa CEM I uz dodatak olovo(II) oksida / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2011., 45 str. Voditelj: Dabić, Pero.

15. Jurić, Ivona.
Određivanje olova i kroma u portland cementu XRF metodom / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 07. 06. 2010., 50 str. Voditelj: Dabić, Pero.

16. Marguš, Marija.
Sinteza silika-gela sol-gel metodom uz dodatak poli(vinil-alkohola) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01. 04. 2010., 50 str. Voditelj: Dabić, Pero.

17. Garković, Iva.
Procjena prihvatljivog udjela otpadnog mulja iz pogona pocinčavanja u sustavu cement-voda / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.09. 2009., 35 str. Voditelj: Dabić, Pero.

18. Maretić, Marica.
Zbrinjavanje otpadnog mulja i zasićenog zeolita solidifikacijom u cementu pri kontroliranim uvjetima, T = 20 °C i V/K = 0, 4 / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 09.10. 2009., 51 str. Voditelj: Dabić, Pero.

19. Tokić, Marija.
Solidifikacija i stabilizacija smjese otpadnog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja u cementnom matriksu / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki fakultet, 24.09. 2009., 35 str. Voditelj: Dabić, Pero.

20. Vuljan, Anda.
Priprava silika-gela pomoću sol-gel postupka / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2009., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.

21. Franić, Loreta.
Utjecaj dodatka letećeg pepela i vodo-cementnog omjera na električnu provodnost cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.05. 2008., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.

22. Barbir, Damir.
Određivanje topline hidratacije cementa PC45B uz dodatak zasićenog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.10. 2007., 64 str. Voditelj: Dabić, Pero.

23. Grgić, Jurica.
Ispitivanje zidne žbuke hrama s arheološkog lokaliteta Narona u mjestu Vid kod Metkovića / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.07. 2007., 43 str. Voditelj: Dabić, Pero.

24. Porobić, Tanja.
Određivanje specifične provodnosti mineralnih ulja standrda za EDXRF aparat / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.05. 2007., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.

25. Sulić, Anka.
Određivanje specifične provodnosti cementne paste uz dodatak zeolita / diplomski rad.
Split : Sveučilišni studijski centar za stručne studije, 12.10. 2007., 47 str. Voditelj: Dabić, Pero.

26. Vidan, Ante.
Određivanje kvantitativnog sastava žbuke vanjskog zida s arheološkog nalazišta Narona EDXRF metodom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 24.10. 2007., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.

27. Vlah, Zorana.
Određivanje specifične provodnosti cementne paste uz dodatke otpadnog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11.10. 2007., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.

28. Karin, Domagoj.
Utjecaj dodatka aditiva i zeolita na vrijeme vezivanja cementne paste / diplomski rad.
Split : Sveučilišni studijski centar za stručne studije, 14.07. 2006., 53 str. Voditelj: Dabić, Pero.

29. Lucić, Slavko.
Određivanje prisutnosti teških metala u motornim uljima EDXRF metodom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.10. 2006., 52 str. Voditelj: Dabić, Pero.

30. Odak, Barbara.
Toplina hidratacije i vrijeme vezivanja cementa PC-45B uz dodatak zeolita zasićenog cinkom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 21.12. 2004., 67 str. Voditelj: Dabić, Pero.

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=181084

 

Više članaka ...