Tehnološke operacije PKT - nastavak vježbi

Napisao/la Mislav Šolić on .

Vježbe iz Tehnoloških operacija za studente PKT, nastavljaju se u ponedjeljak, 18.05.2015. i utorak 19.05.2015. prema prethodnom rasporedu .
Održati će se vježba Apsorpcija.

Split, 15.05.2015

Mislav Šolić, dipl.ing.

Obavijest o promjeni termina vježbi iz kolegija Tehnološke operacije

Napisao/la Mislav Šolić on .

Preddiplomski studij Kemijske tehnologije


Obavijest o promjeni termina vježbi iz kolegija Tehnološke operacije

 
Termini za vježbe :

27.04.2015 (grupe A i B – Sušenje), te 28.04.2015. (grupe C i D – Apsorpcija) se mijenjaju , te se određuju novi datumi izvođenja.
4.05.2015.  grupe A i B  - Sušenje

 

Za vježbu Apsorpcija i datumi nadoknada , termini će biti pravovremeno oglašeni.

 

Split, 24.04.2015.

 

 

Mislav Šolić dipl.ing.

Otvoreni-pristup UNESCO-vi kurikulumi za edukaciju znanstvenika o otvorenom pristupu

Napisao/la Maja Donkov on .

UNESCO je u suradnji s CEMCA-om (Commonwealth Educational Media Centre for Asia) objavio kurikulume za obrazovanje znanstvenika o otvorenom pristupu. Spomenuti kurikulumi se sastoje od 5 modula za znanstvenike, u kojima se obrađuju relevantne teme vezane uz znanstvenu komunikaciju, otvoreni pristup, načine ostvarivanja istoga, pitanja vezana uz autorskih prava, mogućnosti dijeljenja sadržaja u otvorenom pristupu te znanstvenicima uvijek zanimljivo vrednovanje rezultata znanstvenog rada, posebice u kontekstu otvorenog pristupa.
Kurikulumi se mogu preuzeti s mrežnih stranica UNESCO-a, a dostupni su pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) licencom, što znači da materijale možete slobodno koristiti i prerađivati pod uvjetom da novonastale materijale dalje dijelite pod istom licencom.

Više o objavljenim kurikulumima i poveznice na same cjelovite tekstove kurikuluma možete pronaći na Blogu Knjižnice IRB-a i na mrežnim stranicama Sveučilišne knjižnice http://www.svkst.unist.hr/Teku%C4%87e-novosti/unesco-vi-kurikulumi-za-edukaciju-znanstvenika-i-knjiniara-o-otvorenom-pristupu.html 

Kurikulum namijenjen znanstvenicima:

Modul 1: Znanstvena komunikacija (engl. Scholarly Communications)

Modul 2: Koncepti otvorenosti i otvorenog pristupa (engl. Concepts of Openness and Open Access)

Modul 3: Prava intelektualnog vlasništva (engl. Intellectual Property Rights)

Modul 4: Vrednovanje znanstvenog rada (engl. Research Evaluation Metrics)

Modul 5: Dijeljenje vlastitih publikacija u otvorenom pristupu (engl. Sharing your Work in Open Access)

OTVORENI DAN

Napisao/la Verica Vučičić on .

 • Kemijsko-tehnološki fakultet otvara svoja vrata u srijedu, 22. travnja 2015. godine, u vremenu od 9:30 do 15:30 h. Posjetite nas i sudjelujte u raznovrsnom programu namijenjenom različitim dobnim skupinama. Detaljan program s navedenim aktivnostima možete preuzeti ovdje.

  DSC08832             DSC08905

  DSC08882            IMG 5802

 • Kemijsko-tehnološki fakultet otvara svoja vrata u srijedu, 9. travnja 2014, u vremenu od 10 do 15:30 h. Posjetite nas i sudjelujte u raznovrsnom programu namijenjenom različitim dobnim skupinama; od učenika osnovne škole od 1. do 4. razreda (Znanstvena školica, kemijski pokusi) i učenika osnovne škole od 5. do 8. razreda (kemijski pokusi, prezentacije, spot “Zadaje li vam kemija glavobolju?“), do učenika srednje škole (znanstveno popularna predavanja, radionice, kemijski pokusi, Znanstvena školica II, kviz „Vrstan poznavatelj kemije“,) te općenito šire javnosti (izložba „Vremeplov laboratorijskih vaga KTF-a“). Detaljan program s navedenim aktivnostima možete preuzeti ovdje.

   

  Dalmacija News objavila članak o otvorenom danu KTF-a.

  http://www.dalmacijanews.hr/clanak/8h9w-otvoreni-dan-kemijsko-tehnoloskog-fakulteta#/clanak/8h9w-otvoreni-dan-kemijsko-tehnoloskog-fakulteta

   

 • Kemijsko-tehnološki fakultet organizirao je OTVORENI DAN KTF u srijedu, 24. travnja 2013. godine na kojem se predstavio s velikim brojem kemijskih pokusa, popularnih predavanja, radionica te kvizom " Vrstan poznavatelj kemije" u izvedbi studenata, znanstvenih novaka, asistenata, te zaposlenika KTF koji su pokazali da kemija kao znanost može biti zabavna, vesela, šaljiva i poučna.

 • Kemijsko-tehnološki fakultet je u okviru Festivala znanosti 2012. godine organizirao OTVORENI DAN KTF u srijedu 25. travnja 2012. godine, a na kojem se široj publici predstavio sa velikim brojem zanimljivih pokusa, popularnih predavanja, šaljivim igrokazom "Kemija vam zadaje glavobolju?"  te radionicama, u izvedbi naših predavača, znanstvenih novaka, asistenata i studenata prediplomskog, diplomskog i stručnog studija.

  Aktivnosti KTF na Otvorenom danu pod naslovom " Otkrijte čarolije u analitičkoj kemiji, goruću pjenu, zelenu vatru.." prenosi i Dalmacija News na linku:
  http://www.dalmacijanews.com/Magazin/View/tabid/75/ID/86532/Otkrijte-carolije-u-analitickoj-kemiji-gorucu-pjenu-zelenu-vatru.aspx

  Slike sa događanja koje je KTF organizirao tijekom Festivala znanosti možete vidjeti na facebooku Znanosti na linku:
  https://www.facebook.com/festivalznanosti.unist.hr/photos

  Zahvaljujem i čestitam svima koji su sudjelovali na OTVORENOM DANU KTF i time pridonijeli popularizaciji kemije i kemijskog inženjerstva.


Početak vježbi iz kolegija "Tehnološke operacije" stručni studij

Napisao/la Mislav Šolić on .

VJEŽBE IZ KOLEGIJA "TEHNOLOŠKE OPERACIJE" - STRUČNI STUDIJ
               
  GRUPA  A       GRUPA C    
               
1 Belamarić Helena   1 Ercegović Matej  
2 Bikić Ani   2 Miloloža Josipa  
3 Buzdovačić Andrea   3 Šarić Matea  
4 Car Matilda   4 Štefanek Ana  
5 Dumanić  Leonarda   5 Tanocki Karlo  
6 Glavina Paula   6 Varešković Matea  
7 Jolić Nina   7 Vekić Ivana  
8 Kojadin Valentina 8 Vlajić Ivan   
9 Milatić Leo    9 Vrbić Mihaela  
10 Vidaković Paula   10 Vugrinec Petra  
               
  GRUPA B       GRUPA D    
               
1 Garavanović Ines   1 Buble  Luka  
2 Jurišić Andrea   2 Butorac Valentina
3 Majić Magdalena 3 Jović Kaf Luka  
4 Malbaša Petar   4 Knezović Nikolina  
5 Mastelić Anđela   5 Lavčević Magda  
6 Mikulić Marta   6 Marčić Lea  
7 Munitić Ivana   7 Petrić Melita  
8 Papučić Gloriana   8 Topić Ana K
9 Pupačić Josipa   9 Zrilić Helena  
10 Vrdoljak Lucija   10 Žanko Tea  
               
               
Vježbe iz kolegija "Tehnološke operacije" - Stručni studij počimaju  
               
20.03.2015. godine (petak) za grupe A i B.        
Grupa A  u 8.15 sati        Grupa B  u 10.15.sati        
               
27.03.2015. godine (petak) za grupe C i D        
Grupa C u 8.15 sati         Grupa D  u 10.15 sati        
               
Kolokvirati će se prije početka eksperimenta, a provjeriti će se znanje iz vježbi:
Vježba 1. : Određivanje vrste strujanja i kritičnog Re-broja vizuelnim promatranjem
Vježba 2. : Dinamička mjerila protoka-baždarenje zaslona, određivanje pada tlaka
  u cijevima i fazonskim dijelovima      
               
               
               
               
               
Split, 17.03.2015.