Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018)

Napisao/la Dražan Jozić on .

Prijavitelj/Korisnik projekta: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Partneri projekta: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, POMORSKI FAKULTET Split, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Split
Kratki opis projekta:
Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.
Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je funkcionalna integracija sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.
Specifični ciljevi projekta su:
  1. Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu , PMF-ST, KTF-ST, PF-ST s naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture.
  2. Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživačke opreme.
  3. Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.
Očekivani rezultati projekta:
  1. Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanstveno-istraživačkim centrima u RH i inozemstvu.
  2. Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura.
  3. Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema.
  4. Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti
  5. Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj
Ukupna vrijednost projekta: 85.142.157,88 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2018. - 1.travnja 2021. godine
Kontakt za više informacija:
Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, 021-440-342
Voditelj projekta na Kemijsko-tehnološkom fakultetu: prof. dr. sc. Dražan Jozić
www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Kemijsko-tehnološkog fakulteta
Z3F traka svi logotipi