Doc.dr.sc. Sanja Perinović Jozić

Indeks Članka

Datum (od– do): 2005.

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: znanstvena novakinja-asistentica (2005.), viša asistentica (2012.), znanstveni suradnik (2012.), docentica (2013.)

Osnovna aktivnost i odgovornost: