izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Indeks Članka

Datum (od-do): 2000.-2005.
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
Tema: Vodljivost cezijevog bromida u smjesi 2-butanol (10 mas.%) + voda
Akademski stupanj:diplomirani inženjer kemijske tehnologije

Datum (od-do): 2008.-2013.
Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Tema: Razvoj spektrofotometrijskih i potenciometrijskih metoda za određivanje tiola
Akademski stupanj: doktor znanosti u znanstvenom polju kemije