prof.dr.sc. Ladislav Vrsalović - Edukacija

Napisao/la Ladislav Vrsalović on .

Indeks Članka

Datum (od-do): 2004 - 2008

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Studija inhibicijskog djelovanja fenolnih kiselina na koroziju Al-Mg slitina

Akademski stupanj: Dr. sc.

Datum (od-do): 2001 - 2004

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Proučavanje utjecaja protoka i temperature elektrolita na koroziju i zaštitu Al-2.5Mg slitine

Akademski stupanj: Mr. sc.

Datum: 1999.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Izvedba protočno injekcijske ćelije i njena primjena kod određivanja željeza

Akademski stupanj: Dipl. ing.