prof.dr.sc. Ladislav Vrsalović - Mentorstvo završnih i diplomskih radova

Napisao/la Ladislav Vrsalović on .

Indeks Članka

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

 1. Šarić, Josipa

  Ispitivanje mehaničkih svojstava brodograđevnog čelika povišene čvrstoće oznake LR-AH36 pri različitim temperaturama, završni rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 24.09. 2020.
 2. Šućurović, Verena

  Korozijsko ponašanje CuAlNi legure u 0.5 mol dm-3 H2SO4 otopini, završni rad, preddiplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 28.09. 2020.
 3. Franičević, Ana

  Utjecaj pH otopine i koncentracije Cl- iona na koroziju traka legure CuAlMn dobivene brzim hlađenjem, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 30.09. 2019.
 4. Terzić, Lana

  ISPITIVANJE KOROZIJE LEGURE CuAlNi U 0, 5M H2SO4 OTOPINI, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 13.09. 2019.
 5. Šmith, Silvestar

  ISPITIVANJE KOROZIJE TRAKA CuAlMn LEGURE DOBIVENE BRZIM HLAĐENJEM U 0, 9% NaCl OTOPINI, završni rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 03.09. 2019.
 6. Milićević, Ivona

  Korozijsko ponašanje Cu-Al legure u NaCl otopini, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 02. 07. 2019.
 7. Mađerić, Silvija

  Utjecaj toplinske obrade na korozijsko ponašanje legure CuAlMn u NaCl otopini, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 26.10. 2018.
 8. Jerčić, Radosna

  ISPITIVANJE KOROZIJE TRAKA CuAlMnTi LEGURE DOBIVENE BRZIM HLAĐENJEM U 0, 9 % NaCl OTOPINI, završni rad, preddiplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 26. 09. 2018.
 9. Garvanović, Ines

  Ispitivanje korozije traka CuAlNi legure dobivene brzim hlađenjem u NaCl otopini, završni rad, preddiplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 03.07. 2018.
 10. Matulić, Marko

  Korozijsko ponašanje CuAlMn legure u NaCl topini, diplomski rad, diplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 24.10. 2017.
 11. Gotovac, Ivan

  Ispitivanje korozije legure Cu13Al2,5Ni2,5Mn u NaCl otopini, diplomski rad, diplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 17.10. 2017.
 12. Ivanić, Ivana

  Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i svojstva CuAlNi slitine s prisjetljivošću oblika, doktorska disertacija, Metalurški fakultet, Sisak, 03.05. 2017.
 13. Storić, Mihaela

  Utjecaj koncentracije kloridnih iona na koroziju CuAlMn legure, 2017., završni rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 26.09. 2017.
 14. Ugrina, Teo

  Utjecaj temperature elektrolita na inhibiciju korozije bakra pomoću propolisa, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 20. 12. 2016.

 15. Gracić, David

  Inhibicija korozije bakra pomoću propolisa, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 29.11. 2016.
 16. Dorbić, Kata

  Utjecaj pH otopine natrijeva klorida na korozijsko ponašanje CuAlNi legure, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 03. 10. 2016.
 17. Čudina, Diana

  Utjecaj koncentracije kloridnih iona na korozijsko ponašanje CuAlNi legure, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 08. 09. 2016.
 18. Ugrin, Luka

  Dobivanje, svojstva i upotreba čelika, završni rad, preddiplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 02.09. 2016.
 19. Đaković, Klara

  Ispitivanje korozije ugljičnog čelika P235 u mekoj i vodovodnoj vodi, završni rad, preddiplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 02. 10. 2015.
 20. Rvović Anita

  Utjecaj temperature na korozijsko ponašanje čelika P235, diplomski rad, diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 30.11. 2015.
 21. Prusac Mia

  Mjerenje korozijske otpornosti Al 8006-1 legure u fermentiranom zelenom čaju, završni rad, preddiplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 25.09. 2015.
 22. Ugrin, Luka

  Ispitivanje korozije ugljičnog čelika P235 u deioniziranoj vodi, završni rad, preddiplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 18.09. 2015.
 23. Carev Luka.
  Kafa kiselina kao inhibitor korozije bakra u kloridnoj otopini / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09. 2014.
 24. Čudina Diana.
  Spajanje metalnih materijala / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 10.09. 2014.
 25. Šoše Marina.
  Ispitivanje korozijskog ponašanja CuAlNi legure u 0.9% NaCl otopini / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 4.10. 2014.
 26. Ugrina, Teo.
  Korozijsko ponašanje Al legura, Cu i CuNiFe legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09. 2014.
 27. Dragan Zrinka
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-2.5Mg legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 05.02.2013,
 28. Paić Tomislav
  Postupci obrade zavarenih spojeva AISI 216L nehrđajućeg čelika i njihov utjecaj na korozijsku postojanost / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 02.10.2013.
 29. Rvović Anita
  Ispitivanje korozijskog ponašanja bakra u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07.2013.
 30. Bartulović Kristina
  Ispitivanje korozijskog ponašanja nehrđajućih čelika u sumpornoj kiselini / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.07.2012.
 31. Bijelić Milan
  Ispitivanje korozijskog ponašanja CuNiFe legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.03.2012.
 32. Čudina Diana
  Ispitivanje korozije legure AA2017A u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.03.2012.
 33. Šoše Marina
  NiTi legure s efektom prisjetljivosti oblika / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 04.10.2012.
 34. Ugrina Teo
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-0.8Mg legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.05.2012.
 35. Gasperčić Josip
  Ispitivanje korozijskog ponašanja dupleks čelika u kloridnim otopinama / diplomski rad,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 21.12.2011.
 36. Matulić Marko
  Utjecaj temperature i miješanja 1M HCl otopine na koroziju čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.09.2011.
 37. Pajić Tomislav
  Utjecaj koncentracije otopine za pasivaciju na korozijsko ponašanje čelika AISI 304 u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.04.2011.
 38. Sardelić Dijana
  Utjecaj ekstrakta zelenog čaja na koroziju metala u 0.5 mol dm-3 NaCl otopini / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09.2011.
 39. Vekić Anita
  Ispitivanje korozijske otpornosti zavarenih spojeva čelika AISI 316L u HCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 08.04.2011.
 40. Bartulović Kristina
  Utjecaj cerijeva(III) nitrata na korozijsko ponašanje slitine AA 2017A u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.03.2010.
 41. Čukušić Maja
  Ispitivanje korozije slitine AA 2017A na rotirajućoj disk elektrodi / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.02.2010.
 42. Jakić Ana
  Ispitivanje korozije slitine AA 2007 na rotirajućoj disk elektrodi / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 19.03.2010.
 43. Lončar Danijela
  Utjecaj miješanja elektrolita na koroziju nehrđajućeg čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09.2010.
 44. Milosavljević Matea
  Ispitivanje korozijske otpornosti zavarenih spojeva čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.09.2010.
 45. Tolo Maja
  Utjecaj temperature elektrolita na korozijsko ponašanje čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.09.2010.
 46. Šare Ana
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-Cu slitina u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.07.2009.