Izv.prof.dr.sc. Ani Radonić

Napisao/la Ani Radonić on .

Indeks Članka


geek zombie 128Ime i prezime: Ani Radonić

Adresa: N. Tesle 10/V

Telefon: 021 329 436

Fax:

E-mail: radonic@ktf-split.hrDoktorirala:

2005. god. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija

Naslov disertacije: Antioksidacijski učinak isparljivih spojeva mravinca (Origanum vulgare L.), brdskog (Satureja montana L.) i klinastolisnog vriska (Satureja cuneifolia Ten.)

Mentor: Prof. dr. sc. Mladen Miloš

Magistrirala:

2000. god na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija

Naslov magistarskog rada: Izolacija i identifikacija slobodnih i glikozidno vezanih hlapljivih spojeva iz smrike (Juniperus oxycedrus L.) 

Mentor: Dr. sc. Mladen Miloš, doc.

Diplomirala:

1990. god na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer kemijsko-tehnološki procesi; usmjerenje prerada prirodnih organskih sirovina.

Naslov diplomskog rada: Određivanje sastava i sadržaja monoterpenilglikozida iz lišća Salvie officinalis

Mentor: Prof. dr. sc. Klara Grzunov


Zaposlenje: Zavod za organsku kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
N. Tesle 10 / V, Split

Radno mjesto/izbori:

 • stručni suradnik: 01.10.1992. - 19.12.2006.
 • docent: 20. 12. 2006. - 23. 05. 2012.
 • izvanredni profesor: 24. 05. 2012. -

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
 • eterična ulja (slobodni hlapljivi spojevi) i glikozidno vezani hlapljivi spojevi (O-glikozidi): metode izolacije, pročišćavanja (frakcioniranje složenih hlapljivih izolata; kromatografija na stupcu, kiselo-bazne ekstrakcije) te hidrolize; analiza hlapljivih izolata plinskom kromatografijom-spektrometrijom masa (GC-MS)
 • glukozinolati (tioglukozidi, S-glikozidi) i njihovi razgradni produkti iz samoniklih biljaka: metode izolacije i razgradnje (toplinska razgradnja, enzimska hidroliza endogenom i egzogenom mirozinazom); analiza hlapljivih razgradnih produkata GC/MS metodom
 • određivanje antioksidacijskog djelovanja hlapljivih izolata (eteričnih ulja i njihovih frakcija te razgradnih produkata glukozinolata) različitim metodama
 • med: određivanje aromatičnog profila (kemijskog sastava hlapljivih spojeva) raznih vrsta monoflornog meda; određivanje antioksidacijske aktivnosti meda i različitih hlapljivih izolata meda
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE:

 • Organska kemija I (dio nastave)
 • Organska Kemija II
 • Prirodni organski spojevi
 • Parfemi i kozmetički preparati

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE:

 • Sinteza biološki aktivnih spojeva

STUDIJ FARMACIJE (integrirani preddiplomski i diplomski studij):

 • Organska kemija I (dio nastave)
 • Organska Kemija II
 • Farmakognozija (dio nastave)

 


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=199981