Izv.prof.dr.sc. Ani Radonić - Osobne vještine i kompetencije

Napisao/la Ani Radonić on .

Indeks Članka

STRANI JEZICI: engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
  • eterična ulja (slobodni hlapljivi spojevi) i glikozidno vezani hlapljivi spojevi (O-glikozidi): metode izolacije, pročišćavanja (frakcioniranje složenih hlapljivih izolata; kromatografija na stupcu, kiselo-bazne ekstrakcije) te hidrolize; analiza hlapljivih izolata plinskom kromatografijom-spektrometrijom masa (GC-MS)
  • glukozinolati (tioglukozidi, S-glikozidi) i njihovi razgradni produkti iz samoniklih biljaka: metode izolacije i razgradnje (toplinska razgradnja, enzimska hidroliza endogenom i egzogenom mirozinazom); analiza hlapljivih razgradnih produkata GC/MS metodom
  • određivanje antioksidacijskog djelovanja hlapljivih izolata (eteričnih ulja i njihovih frakcija te razgradnih produkata glukozinolata) različitim metodama
  • med: određivanje aromatičnog profila (kemijskog sastava hlapljivih spojeva) raznih vrsta monoflornog meda; određivanje antioksidacijske aktivnosti meda i različitih hlapljivih izolata meda
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE