Prof.dr.sc. Vanja Martinac

Indeks Članka

STRANI JEZICI engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
- (1989.-danas) Predstojnik Zavoda za termodinamiku
- (1998.-2008.) Predsjednik HKD-Podružnice Split
- Član organizacijskog odbora u Splitu, za XXI Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera 2009. god., održanom u Trogiru od 19.-22. travnja 2009.
- Član organizacijskog odbora u Splitu, za XVI Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera 1999. god., održanom u Splitu od 23.-26. veljače 1999.
- (2002.-2014.) Voditelj dva znanstvena nacionalna Projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
- (1984.-2002.) Aktivni suradnik na 4 nacionalna znanstvena Projekta
- (2005.-2012.) Uspješna suradnja s Veleučilištem Marko Marulić u Kninu (održavanje nastave iz predmeta "Termodinamika i termotehnika" na stručnom studiju Prehrambene tehnologije)
- (2000.-danas) Uspješna suradnja s redakcijom časopisa "Kemija u industriji" (Rubrika : Društvene vijesti - Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu)
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Osposobljenost za rad na računalu (Ms Word, Excell, MatCad, PowerPoint); rad na visokotemperaturnoj plinskoj peći Mecker-Tip 553, do 2000 oC.
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Područje znanstvenog istraživanja obuhvaća procese izotermnog i aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida dobivenog iz morske vode, posebice nestehiometrijskim načinom taloženja. Istražuje se more, tj. mogućnost dobivanja magnezijeva oksida različitim postupcima, uz termodinamičku i matematičku analizu procesa.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Nastavne vještine, Pisanje znanstvenih i stručnih radova