Prof.dr.sc. Vanja Martinac

Indeks Članka

 Lista ponuđenih tema djelatnika

Radni naslovi za teme završnih i/ili diplomskih radova, u okviru znanstveno-istraživačkog rada u Zavodu za termodinamiku: 

- Ispitivanje brzine sedimentacije magnezijeva hidroksida iz morske vode

- Utjecaj načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida na sadržaj B2O3

- Sinteriranje magnezijeva oksida

- Utjecaj dodatka TiO2 na proces sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode

- Karakterizacija sirovine (dolomitnog vapna, magnezijeva oksida iz morske vode)