Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Indeks Članka

Datum: 30. travnja 2010.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Elektrokemijska istraživanja materijala za Al/zrak kemijske izvore struje i generiranje vodika

Akademski stupanj: Dr. sc.

 

Datum: 16. srpnja 2003.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Određivanje dušikovih oksida (NO_x) primjenom diazo-kopulacijskih reakcija

Akademski stupanj: Dipl. inž.