Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Indeks Članka

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Vježbe iz elektrokemije KTA209

Vježbe iz obnovljivih izvora energije KTA326

Vježbe iz galvanotehnike KTA314

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Smjer: Zaštita okoliša     Recikliranje krutog otpada

Smjer: Materijali    Recikliranje krutog otpada

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Smjer: Kemijska tehnologija i meterijali     Kruti otpad i oporaba KTE211

Smjer: Kemijska tehnologija i meterijali     Elektrokemijsko inženjerstvo KTE202 (laboratorijske vježbe)

Smjer: Kemijska tehnologija i meterijali     Korozija i zaštita materijala KTE312 (laboratorijske vježbe)