Organska analiza_vježbe

Obavještavaju se studenti I. godine diplomskog studija Kemija da vježbe iz Organske analize započinju u utorak, 24. listopada 2017. u 10h u laboratoriju F503. Materijali za vježbe dostupni su na web stranicama predmetnog profesora (Organska analiza→Vježbe; Vježba 1. i 2.) Studenti su dužni donijeti mantil, materijale za vježbu, bilježnicu, papirnate ubruse i RUKAVICE.
Voditelj vježbi
Azra Đulović, azra@ktf-split.hr