dipl.inž. Ana Lisica

Napisao/la Dražan Jozić on .


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

dr.sc. Damir Barbir

Napisao/la Damir Barbir on .


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Prof.dr.sc. Pero Dabić

Napisao/la Pero Dabić on .


geek zombie 128Ime i prezime: Prof. dr. sc. Pero Dabić

Adresa: Teslina 10/V, 21000 Split

Telefon: 021 329-470

Fax: 021 329-461

E-mail: dabic@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


  1. Sinteza suvremenih nanostrukturiranih materijala taložnim, hidrotermalnim i sol-gel postupcima.
  2. Primjena EDXRF tehnike za kvantitativnu analizu materijala - razvoj novih metoda.
  3. Istraživanje hidratacijskih procesa anorganskih veziva  s ciljem dobivanja materijala  visoke čvrstoće, gustoće i trajnosti.

 


1. Barbir, Damir.
Studija utjecaja štetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanička svojstva cementnih kompozita / doktorska disertacija.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 03.07. 2013,, 240 str. Voditelj: Dabić, Pero.

2. Kovač, Marina.
Razvoj nove EDXRF metode za određivanje sadržaja olovo(II) oksida / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.10. 2012., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.

3. Moranduzzo, Bruno.
Sinteza suspenzije nanočestica željezovih oksida (Ferrofluida) iz vodenih otopina / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.10. 2012., 32 str. Voditelj: Dabić, Pero.

4. Šimunac, Mirjana.
Sinteza koloidnog srebra metodom niskog istosmjenog napona / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 02.10. 2012., 29 str. Voditelj: Dabić, Pero.

5. Validžić, Vesna.
Utjecaj vrste goriva na kvalitetu vapna / diplomski rad.
Split : Sveučilišni odjel za stručne studije, 21.09. 2012., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.

6. Bebić, Jelena.
Provodnost cementnih pasti uz dodatak olovo(II) kromata / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23. 09. 2011., 49 str. Voditelj: Dabić, Pero.

7. Garković, Iva.
Procjena prihvatljivog udjela amonijevog bikromata u sustavu cement -voda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.07. 2011., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.

8. Gregov Željka.
Utjecaj olovo(II) oksida na specifičnu provodnost cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki fakultet, 11.05. 2011., 31 str. Voditelj: Dabić, Pero.

9. Markota, Marija.
Određivanje prihvatljivog udjela olovo (II) oksida u cementu na osnovi podataka specifične provodnosti cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki, 02. 05. 2011., 44 str. Voditelj: Dabić, Pero.

10. Martinić-Cezar, Anita.
Određivanje prihvatljivog udjela olovo(II) kromata u cementu uz stalni dodatak 20 mas. % prirodnog zeolita / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 05. 10. 2011., 48 str. Voditelj: Dabić, Pero.

11. Matulović, Ksenija.
Određivanje specifične provodnosti cementnih pasti uz dodatak 20 mas. % prirodnog zeolita i različitih udjela amonijevog bikromata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki, 08. 07. 2011., 48 str. Voditelj: Dabić, Pero.

12. Mihovilović, Ana.
Određivanje prihvatljivog udjela smjese zeolitnog tufa i olovo(II) oksida u cementu na osnovi podataka o specifičnoj provodnosti kompozitnih cementnih pasta / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12. 07. 2011., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.

13. Peraga, Ivana.
Razvoj EDXRF metode za određivanje sastava magnezijevog oksida dobivenog iz morske vode taloženjem prirodnim dolomitom / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11. 04. 2011., 42 str. Voditelj: Dabić, Pero.

14. Vuljan, Anda.
Određivanje topline hidratacije cementa CEM I uz dodatak olovo(II) oksida / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2011., 45 str. Voditelj: Dabić, Pero.

15. Jurić, Ivona.
Određivanje olova i kroma u portland cementu XRF metodom / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 07. 06. 2010., 50 str. Voditelj: Dabić, Pero.

16. Marguš, Marija.
Sinteza silika-gela sol-gel metodom uz dodatak poli(vinil-alkohola) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01. 04. 2010., 50 str. Voditelj: Dabić, Pero.

17. Garković, Iva.
Procjena prihvatljivog udjela otpadnog mulja iz pogona pocinčavanja u sustavu cement-voda / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.09. 2009., 35 str. Voditelj: Dabić, Pero.

18. Maretić, Marica.
Zbrinjavanje otpadnog mulja i zasićenog zeolita solidifikacijom u cementu pri kontroliranim uvjetima, T = 20 °C i V/K = 0, 4 / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 09.10. 2009., 51 str. Voditelj: Dabić, Pero.

19. Tokić, Marija.
Solidifikacija i stabilizacija smjese otpadnog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja u cementnom matriksu / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki fakultet, 24.09. 2009., 35 str. Voditelj: Dabić, Pero.

20. Vuljan, Anda.
Priprava silika-gela pomoću sol-gel postupka / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2009., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.

21. Franić, Loreta.
Utjecaj dodatka letećeg pepela i vodo-cementnog omjera na električnu provodnost cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.05. 2008., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.

22. Barbir, Damir.
Određivanje topline hidratacije cementa PC45B uz dodatak zasićenog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.10. 2007., 64 str. Voditelj: Dabić, Pero.

23. Grgić, Jurica.
Ispitivanje zidne žbuke hrama s arheološkog lokaliteta Narona u mjestu Vid kod Metkovića / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.07. 2007., 43 str. Voditelj: Dabić, Pero.

24. Porobić, Tanja.
Određivanje specifične provodnosti mineralnih ulja standrda za EDXRF aparat / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.05. 2007., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.

25. Sulić, Anka.
Određivanje specifične provodnosti cementne paste uz dodatak zeolita / diplomski rad.
Split : Sveučilišni studijski centar za stručne studije, 12.10. 2007., 47 str. Voditelj: Dabić, Pero.

26. Vidan, Ante.
Određivanje kvantitativnog sastava žbuke vanjskog zida s arheološkog nalazišta Narona EDXRF metodom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 24.10. 2007., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.

27. Vlah, Zorana.
Određivanje specifične provodnosti cementne paste uz dodatke otpadnog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11.10. 2007., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.

28. Karin, Domagoj.
Utjecaj dodatka aditiva i zeolita na vrijeme vezivanja cementne paste / diplomski rad.
Split : Sveučilišni studijski centar za stručne studije, 14.07. 2006., 53 str. Voditelj: Dabić, Pero.

29. Lucić, Slavko.
Određivanje prisutnosti teških metala u motornim uljima EDXRF metodom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.10. 2006., 52 str. Voditelj: Dabić, Pero.

30. Odak, Barbara.
Toplina hidratacije i vrijeme vezivanja cementa PC-45B uz dodatak zeolita zasićenog cinkom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 21.12. 2004., 67 str. Voditelj: Dabić, Pero.

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=181084

 

Kontakt obrazac

Napisao/la Dražan Jozić on .

Kemijsko-tehnološki fakultet

Adresa

  • Ruđera Boškovića 35
  • Split
  • 21000
  • Hrvatska

Kontakt

Ostale informacije

Portirnica/Centrala: ++385 21 329 420
Računovodstvo:       ++385 21 329 464
                                     ++385 21 329 428
Studentska služba: ++385 21 329 429
Knjižnica: ++385 21 329 456
Služba održavanja: ++385 21 329 446
Protokol : ++385 21 329 426