Digitalna pristupacnost

Napisao/la Verica Vučičić on .

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Kao tijelo javnog sektora, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, na adresi www.ktf.unist.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.ktf.unist.hr u većoj mjeri je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

 • mogućnost opažanja:
 • dio slika nema opis sadržaja koji omogućava slijepim osobama razumijevanje na što se slika odnosi,
 • neki dokumenti su u pdf obliku kreirani kao slika, a ne kao tekst (čime nije omogućeno slijepim i slabovidnim osobama mogućnost korištenja sustava za čitanje teksta),
 • objavljeni video uradci nemaju tekstualni dio koji se izgovara, čime bi gluhe osobe mogle razumjeti sadržaj videa.

 

 • nerazmjerno opterećenje:
 • za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti.

 

 • sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti:
 • u skladu s člankom 3. Zakona, pdf datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018., a ne odnose se na postupke u tijeku, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 1. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu korisnici mogu uputiti:

 • e-poštom: pristupacnost@ktf-split.hr
 • telefonom: +385 21 329 420
 • telefaksom: +385 21 329 461
 • poštom: Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.