NN 25/22 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: spremačica

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA SUDIONICIMA NATJEČAJA

      Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – namještenik (interni naziv: spremačica) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rok od 1 mjeseca, objavljenom u Narodnim Novinama br. 25 od 02. ožujka 2022. godine, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 03. ožujka 2022. godine, te na WEB stranicama Fakulteta 02. ožujka 2022. godine izabrana

 JADRANKA SIČENICA

Obavijest

NN 62/21 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: docent u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA SUDIONICIMA NATJEČAJA

      Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) ) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim novinama br. 62/21 od 02. lipnja 2021., u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, 31. svibnja 2021., na mrežnim stranicama Fakulteta 01. lipnja 2021., na EURAXESS portalu 01. lipnja 2021. i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 01. lipnja 2021.  godine izabrana

dr. sc. MLADENKA ŠAROLIĆ

Obavijest/zivotopis 

Raspisivanje natječaja - poslijedoktorand u Zavodu za analitičku kemiju i asistent u Zavodu za anorgansku tehnologiju

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
Ad 1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, grana: Analitička kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Ad 2.) - za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu asistent za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Raspisivanje natječaja - spremačica

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J

za izbor

 - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – namještenik (interni naziv: spremačica) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rok od 1 mjeseca

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • NKV osmogodišnja škola
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi.

Rok za podnošenje prijave za pristupnike je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

NN 108/21 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: docent u Zavodu za kemijsko inženjerstvo

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA SUDIONICIMA NATJEČAJA

      Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, grana: Mehanički, toplinski i separacijski procesi za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim novinama br. 108/21 od od 06. listopada 2021., u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ 04. listopada 2021., na mrežnim stranicama Fakulteta 04. listopada 2021., na EURAXESS portalu 06. listopada 2021. i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 04. listopada 2021. godine izabrana

dr. sc. ANTONIJA ČELAN

Obavijest/zivotopis