Raspisivanje natječaja - docent i asistent u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad 1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
Ad 2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu asistent za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

NN 28/21 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: naslovni asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Biologija

on .

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA 

       Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Biologija u Odsjeku za kemiju, objavljen u Narodnim Novinama br. 28 od 19. ožujka 2021. godine, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18. ožujka 2021. godine, na WEB stranicama Fakulteta 17. ožujka 2021. godine i u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" 18. ožujka 2021. godine, izabrana

ANA PLEPEL, mag. biol. exp.
Obavijest/životopis

NN 105/20 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: izvanredni profesor u Zavodu za anorgansku tehnologiju

on .

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA 

      Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, grana: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim Novinama br. 105 od 25. rujna 2020., u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" 28. rujna 2020., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 01. listopada 2020., na WEB stranicama Fakulteta 25. rujna 2020. i na Euraxess portalu 30. rujna 2020. godine izabran

izv. prof. dr. sc. DAMIR BARBIR
Obavijest/životopis

NN 105/20 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: redoviti profesor, trajno zvanje u Zavodu za anorgansku tehnologiju

on .

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA
 
         Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, grana: Analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim Novinama br. 105 od 25. rujna 2020., u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" 28. rujna 2020., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 01. listopada 2020., na WEB stranicama Fakulteta 25. rujna 2020. i na Euraxess portalu 30. rujna 2020. godine izabran

prof. dr. sc. PERO DABIĆ
Obavijest/životopis

NN 131/20 - obavijest o izboru kandidata u natječajnom postupku: redoviti profesor, prvi izbor u Zavodu za kemijsko inženjerstvo

on .

OBAVIJEST
O REZULTATU IZBORA

      Obavještavamo da je po javnom Natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, grana: Reakcijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenom u Narodnim Novinama br. 131 od 27. studenog 2020., u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" 30. studenog 2020., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 23. studenog 2020., na WEB stranicama Fakulteta 23. studenog 2020. i na Euraxess portalu 23. studenog 2020. godine izabrana

                                                                  prof. dr. sc. SANDRA SVILOVIĆ    
Obavijest/životopis